Tijdschrift iBestuur | Ambtenaar 2.0 - oktober 2012

Echte innovatie
Politici, bestuurders en commentatoren hebben vaak grootse ideeën over hoe de overheid beter moet, maar de echte innovatie zit bij ambtenaren, bij de publieke professional zelf. In deze iBestuur | Ambtenaar 2.0 staat de zelfstandig ondernemende ambtenaar centraal die kennis opdoet en ervaringen deelt bij andere organisaties. We ontmoeten enkele ambtenaren die over organisatiegrenzen heen kijken en we onderzoeken wat het ministerie van BZK onderneemt om het gemakkelijker te maken bij andere overheidsorganisaties te werken.

Niet alleen ambtenaren zetten zich in voor de publieke zaak. Er komt ook steeds meer initiatief vanuit de samenleving. Marije van den Berg beschrijft hoe het burgerinitiatief Stadslab in Leiden mensen betrekt bij zijn projecten en wat overheden daarvan kunnen leren. En Gijs Hoofs vertelt hoe in Haarlem een actieve wijkregisseur, onder andere met Pleio, de contacten tussen gemeente en wijkbewoners aanhaalt.

Voor Ambtenaar 2.0 is er sinds kort iets meer zekerheid: het programma gaat in ieder geval nog anderhalf jaar door en aan de Dag van de Ambtenaar 2.0 in februari wordt alweer gewerkt. Ook komt er weer een nieuw boek uit, over de overheid in de netwerksamenleving. Inschrijven kan alvast op http://boek.ambtenaar20.nl.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers