Tijdschrift iBestuur Ambtenaar 2.0 - januari 2013

Wij, de overheid

De netwerksamenleving dwingt de overheid om te veranderen. De bezuinigingen helpen daar nog een handje bij. De roep om nieuwe oplossingen wordt sterker, maar dat vraagt ook om fundamentelere ingrepen in hoe we gewend zijn ons werk te doen. Dat piept en dat kraakt in overheidsland.

Ondertussen ontstaan overal in wijken en buurten burgerinitiatieven en weten wijkbewoners elkaar online te vinden. Gemeenten proberen aan te sluiten op die energie en via wijkwebsites de samenwerking te stimuleren. De regio Holland Rijnland laat zien hoe tussen de vijftien deelnemende gemeenten wordt samengewerkt via Pleio. Sibout Nooteboom spreekt in zijn column zijn steun uit voor ambtenaren die online in de problemen komen en Paapst bepleit dat schaalvergroting binnen de overheid ook via ICT kan en niet altijd tot fusies hoeft te leiden.

Dit is hoe de nieuwe overheid zich aan het vormen is. Jij kunt daar in 2013 weer een bijdrage aan leveren. Gebruik de inspiratie en breng die ideeën in de praktijk. Samen met al die andere ambtenaren 2.0 zijn wij de overheid.

Davied van Berlo

Op 28 november kwam het nieuwe boek uit van Davied van Berlo: Wij, de overheid.
Het boek is gratis te downloaden op http://boek.ambtenaar20.nl.

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers