Tijdschrift Ambtenaar 2.0

Tijdschrift Ambtenaar 2.0

Wat gebeurt er in de overheid 2.0?

iBestuur | Ambtenaar 2.0 - Oktober 2013

Samen maken we het verschil
Ben jij een publieke veranderaar? Of een publieke pionier? Een ambtenaar 2.0 wellicht? Wat
is de achtergrond van deze ambtenarenbewegingen? En is het eigenlijk een nieuw fenomeen dat
ambtenaren zich organiseren met hun publieke betrokkenheid als gemeenschappelijke band? Dit
nummer van iBestuur | Ambtenaar 2.0 wil deze vragen uitdiepen.
Zo ondervraagt Bart Borsje enkele ambtenaren die zelf de ruimte opzoeken. Hoe doen ze dat?
Hoe gaan ze om met hun eigen organisatie, managers en collega’s? Welke tips hebben ze om ruimte
te creëren voor hun manier van werken en hun blik naar buiten? Een praktische handreiking
voor ondernemende ambtenaren dus, op basis van ervaringen van professionals uit verschillende
bestuurslagen en achtergronden.
Simône Huijs introduceert haar boek over Publieke Pioniers en trekt vervolgens uit al die
voorbeelden conclusies voor organisaties en managers hoe om te gaan met die publieke pioniers.
Waarom is het in hun belang om ondernemende ambtenaren te steunen en stimuleren? Hoe kunnen
ze dat doen?
De overheid is in beweging en die beweging wordt vormgegeven door individuele ambtenaren
die het verschil willen maken, die willen bijdragen aan een betere overheid. Werken voor de
overheid is immers meer dan een baan. Zeg nou zelf, waarom ben jij in publieke dienst gegaan?
Davied van Berlo

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers